Avatud

Avatud 10- 14 teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja pühapäeval 10- 13.

Otsing e-kataloogist RIKSWEB

neljapäev, 14. märts 2019

              Pühapäeval 17.märtsil kell 12.00 kohtumine

              eesti ufoloog Igor Volkega.


                       Anomaalsed nähtused, maavälised jõud, maavälise mõistusliku elu
                       teemadel arutlev, huvitav, silmaringi avardav loeng Igor Volkelt.

                                      


                   Emakeelepäev 14. märtsil 2019

Emakeelepäev on riiklik tähtpäev, mida tähistatakse 1996. aastast luuletaja

Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval , 14. märtsil.

        KUU (Kristjan Jaak Petersoni ood)

Kas laulo ‘allikas
Külmas pohja tules
Minno rahva melesse
Omma kaste ei valla?
[1:7:2a]
Kui siin lummises pohjas
Illosa ‘aisoga mürtike
Villoses kaljoorros
Ei voi öitseda kauniste:
[1:7:2b]
Kas siis meie maa keel,
Mis kui tassa oiake
Omma illo ei tundes
‘Einama läbbi, sinnise
Taeva kullases tulles
Rahhoga on jookslemas;
Egga torreda ‘eälega,
Omma rammo ei tundes
Taeva mürristamissega
Kui merri on ‘üüdmas:
[1:7:3]
Kas siis selle maa keel
Laulo tules ei voi
Taevani toustes ülles
Iggavust ommale otsida?
[1:7:4a]
Siis ma vottan teid
Selge, sinnise taeva
Tähhed, maa peält
Körge issamaa pole
Römoga vadates, laulda:
Siis ma laulan sind
Öse kunningas, kuu!
[1:7:4b]
Kes sa pilvede süllesta,
Ni kui pungasta lillike,
Löbbusa valge pallega
Üllestoused taeva al,
Kus tullised tähhed
Mahha on langemas
Sinno eest musta
Pimmeda uio sisse. 
Nenda innimeste vaim!
[1:7:5] Olled sa uios uiomas
Kui so mötte on otsimas
Jummalat tähhede alta!                                Räägime emakeelest ja loeme eesti luulet.


teisipäev, 5. märts 2019

 Vastlapäev

Rääkisime vastlapäeva tavadest ja kommetest, kelgutasime, sõime vastlasuppi ja kukleid.
VASTLAPÄEV:
Täna liugu laseme -
hõissa, meil on vastlad!
Seljas kasuk lumine,
jalas valged pastlad.

Õhtuks ubaleemeke
saab ja seajalgu,
hammastega anname
neile tubli talgu.

Pääe selle kuulame,
kas ju pill ei hüüa,
et võiks õhtul tubliste
vastlavaltsi lüüa.

(Peeter Jakobson)Tutvusime väljapanekuga 2019 aasta
loom - kobras
lind- öösorr
liblikas- kuslapuu sõrmiktiib
kala- jõesilm
puu- kibuvits
orhidee- lehitu pisikäpp
seen- soomustindik