Avatud

Avatud 10- 14 teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja pühapäeval 10- 13.

Otsing e-kataloogist RIKSWEB

neljapäev, 14. märts 2019

                   Emakeelepäev 14. märtsil 2019

Emakeelepäev on riiklik tähtpäev, mida tähistatakse 1996. aastast luuletaja

Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval , 14. märtsil.

        KUU (Kristjan Jaak Petersoni ood)

Kas laulo ‘allikas
Külmas pohja tules
Minno rahva melesse
Omma kaste ei valla?
[1:7:2a]
Kui siin lummises pohjas
Illosa ‘aisoga mürtike
Villoses kaljoorros
Ei voi öitseda kauniste:
[1:7:2b]
Kas siis meie maa keel,
Mis kui tassa oiake
Omma illo ei tundes
‘Einama läbbi, sinnise
Taeva kullases tulles
Rahhoga on jookslemas;
Egga torreda ‘eälega,
Omma rammo ei tundes
Taeva mürristamissega
Kui merri on ‘üüdmas:
[1:7:3]
Kas siis selle maa keel
Laulo tules ei voi
Taevani toustes ülles
Iggavust ommale otsida?
[1:7:4a]
Siis ma vottan teid
Selge, sinnise taeva
Tähhed, maa peält
Körge issamaa pole
Römoga vadates, laulda:
Siis ma laulan sind
Öse kunningas, kuu!
[1:7:4b]
Kes sa pilvede süllesta,
Ni kui pungasta lillike,
Löbbusa valge pallega
Üllestoused taeva al,
Kus tullised tähhed
Mahha on langemas
Sinno eest musta
Pimmeda uio sisse. 
Nenda innimeste vaim!
[1:7:5] Olled sa uios uiomas
Kui so mötte on otsimas
Jummalat tähhede alta!                                Räägime emakeelest ja loeme eesti luulet.