Avatud

Avatud 10- 14 teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja pühapäeval 10- 13.

Otsing e-kataloogist RIKSWEB

pühapäev, 13. märts 2022

 Põltsamaa valla üldplaneering

Põltsamaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise                                                       avalik väljapanek 10.03-11.04.2022
Raamatukogus on võimalik tutvuda üldplaneeringuga paberkandjal!